Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Θεμελιώσεις γεφυρών:Γεφυροποιία Οδοποιία 1 Χερσαίες μεταφορές 1
1
από Wu Jonathan T. H., Lee Kevin Z. Z., Helwany Sam B., Ketchart Kanop
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Turner John
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
3
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί