Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αντοχή υλικών 7 Κόπωση:Αντοχή υλικών 1 Μηχανικές παραμορφώσεις:Αντοχή υλικών 1
1
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
2
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
3
από Timoshenko S., Gere J.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
4
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
5
από Timoshenko S., MacCullough Gl.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
6
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1941
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
7
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο
8
από Timoshenko S.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
...ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ...

Βιβλίο