1
Αρχιτέκτονας: Μπασκόζος Βασίλης
Διεύθυνση: Αθήνα
...Νέα Ερυθραία...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Παπαγιάννης Θύμιος, Μπενεχούτσου Ι., Παντόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Νέα Ερυθραία, Τατοίου
...Νέα Ερυθραία...

Κτίριο
3
...Νέα Ερυθραία...

Κτίριο