Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 34 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 22 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 12 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 11 περισσότερα ...
4
από Ντάφλος Αλέξανδρος, Ζαπουνίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
8
από Ανατολάκη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
13
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Γερογιώργης Δ., Ydstie B., Seetharaman S.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ορκουλά Μαλβίνα, Κουτσούκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Δέρβος Κ., Βασιλείου Π., Novakovic J., Δράτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου