Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
3
5
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
6

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
17
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο