Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 21 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
1
από Ρούσση Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
4
5
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
10
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Γερογιώργης Δ., Ydstie B., Seetharaman S.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Ορκουλά Μαλβίνα, Κουτσούκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Δέρβος Κ., Βασιλείου Π., Novakovic J., Δράτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κροκίδα Μ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου