Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 32 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 15 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική 8 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
2
από Μαραμαθάς Α., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κυριακοπούλου Δ., Πούλου Σ., Αθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Tsiakis P., Shah N., Pantelides C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Loukeris C., Khan S., Takoudis C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Lindvig T., Derawi S., Cheng H.Y., Michelsen M., Stenby E., Κοντογεώργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Πανόπουλος Κ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Κακουλίδης Η., Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Οξενκιούν-Πετροπούλου Μ., Αργυροπούλου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου