2
από Μαραγκός Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μαραγκός Χ., Μάνου Ν. Α.Π.Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Χριστοδουλιάς Ι., Γιάνναρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ντουνιάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ντουνιάς Γ., Μαρίνος Π., Καραβοκύρης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
11
14
από Κοσματόπουλος Μ., Μπουκοβάλας Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
15