Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 92 Πολιτιστική κληρονομιά 62 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 51 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Νήσος Ρόδος 35 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 29 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Μελέτη
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Επιστημονική συνάντηση
10

Μελέτη
12

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση ημερίδας
16
από Crisci Gino Mirocle, Cattuso Caterina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Cakmak A.S, Erdik M., Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ciarrocchi Adele, Petrucci Enrica
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπαλοδήμου Ευχάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου