1
από Harwood D., Glauz W.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Harwood D., Mason J., Brydia R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Harwood D., Pietrucha M., Wooldridge M.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διεθνείς οργανισμοί
4
από Harwood D.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διεθνείς οργανισμοί