2
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
4
από Δαβράδου Αγάπη
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
5
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
6
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
7
από Παπαϊωάννου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
8

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Φυλλάδιο
17
από Λαμπρόπουλος Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
19
από Μουτζούρη Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
20
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Φυλλάδιο