1
από Batur A.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Poewell Robert
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
3
από Kahn H.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εγκυκλοπαίδεια
5
από Hock Beng Tan
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
6
από Stierlin Henri
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
7
από Πάτσης Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Εγκυκλοπαίδεια