1
από Meck Stuart, Retzlaff Rebecca, Schwab Jim
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διεθνείς οργανισμοί
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Kaiser Walter, Koenig Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Breisch K.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
από Hess A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
από Frampton Kenneth, Larkin D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
10
από McAlester V., McAlester L.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
11
από Riera Ojeda Oscar
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
12
από Chomsky Noam
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
13
από Heinz Thomas A.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
14
από Wright G.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
15
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
16
από Pergum Dudley F.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
17
από Goetz W.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
18
από Knipping F., Golz K., Mittmeyer H.
Στοιχεία έκδοσης: 1934

Βιβλίο