1
από Ισμυρλιάδου Αδελαϊς
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
3
από Χρηστίδης Βύρων Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
από Κίτσος Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
7
από Γιοχάλας Τίτος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Σαραντής Θεόδωρος Κ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
από Nicol Donald M.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
11
από Πέτσας Φ., Σαράλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
12
από Νικολαϊδου Ελευθερία Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
13
από Chantepleure G.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
14
από Λαμπρίδης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
15
από Χατζηγεωργίου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17

Βιβλίο