1
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
3
από Konuk Neval
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5
από Προβόπουλος Ηλίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
7
από Κυπαρίσση-Αποστολίκα Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Βουζαξάκης Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Μπατζέλας Χρήστος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Sprawski Slavomir
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Ζαφειρόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Μαράντου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Αδρύμη-Σισμάνη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Παπαδημητρίου Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Τουφεξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Φρούσου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο