1
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
2
από Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Ζώνορος Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
6
από Βερούχης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
8
από Σαββίδης Σ., Σταμίδης Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
9
από Αναστασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
10
από Τσουλουβής Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
12
από Καυκαλάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
14
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
16
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
17
από Λέτσας Αλέξανδρος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο