1
από Καραμούτσος Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Πανδής Τέλλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Κλήμης Οδυσσέας-Κάρολος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Παϊσίδου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
10

Βιβλίο
11
από Μάζης Αχ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διατριβή
13

Βιβλίο
14

Βιβλίο
15

Βιβλίο
16

Βιβλίο