1
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Ruan Xing
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
από Παυλόπουλος Παναγιώτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
από Yun Qiao
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7
από Tiao-Chang A.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
8
από Liu Lau
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
9
από Chang Chao-Kang, Blaser Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
10
από SICKMAN L.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Εγκυκλοπαίδεια