2
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
3
από Σταρίδα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
4
από Σταρίδα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
6
από Χρηστάκης Γ., Αγγελάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
9
από Ψηλομανουσάκη - Πιλατάκη Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
10
από Πλυμάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
14
από Νινιού-Κινδελή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
19
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
20
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο