1
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
4
από Ξάνθος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
από Κεσουδάκης Δημήτριος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
7
από Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μ.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διδακτορική Διατριβή
8
από Παπαδημητρίου Δημήτρης Αρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διημερίδα
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
12
από Κολώνας Βασίλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
13
από Καραμάνου Ζωή, Κουκόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
14
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
17
από Καραδέδος Γιώργος, Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Συνέδριο