1
από Ιορδανίδου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
5

Βιβλίο