1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από TRUFESHEV NIK
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
7

Επιστημονικό περιοδικό
8

Φυλλάδιο
9
Ιστοσελίδα περιοδικού

Επιστημονικό περιοδικό
10

Λεξικό