8
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
9
από Βαϊτση Χρυσούλα Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Δούκας Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Γκινούδης Αλέξανδρος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Συνέδριο
18

Διπλωματική Εργασία
19
από Θεολόγης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Διπλωματική Εργασία
20
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου