1
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Συνέδριο
4
από Rau Romeo, Mihuta Dan
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
5
από Lazarescu Cezar, Tologea Sebastian
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
7
από Belea Romeo, Fulicea Victor, Moraru Sebastian, Stancu Tudor, Teodorescu Aurel
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Λεξικό
9
από Moncea J., Saucan Al., Tacorian T., Tomuta Al.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
10
από Laurian Radu
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
11
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
12
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
13
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
14
από Ionescu Grigore
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
16
από Gheorghiu Adrian
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
17
από Grigoras N.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
18
από Hangan Mihail D.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
19
από Bordenache R., Stern H.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο