1
από Κεφαλίδου - Παυλή Μαρία Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Λεξικό
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Filipov I.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
6
από Ιωαννίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Λεξικό
7
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Χωρικόφ Ι., ΜΑΛΙΟΣ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Λεξικό
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
10
από Lifchitz E., Pitajewski L.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
11
από Meshchersky I. V.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
12
από Szymczyk Jan
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
13
από Schleicher C., Wegener B.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
14

Επιστημονικό περιοδικό
15

Επιστημονικό περιοδικό
16
από Lipin Vac.

Βιβλίο