1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Σεμινάριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5
από Descottes Herve
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
από Sanchez America
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
10
από Blanco Manuel
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
11
από Mostaedi Arian
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
13
από Ruano M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
18
από Serra Josep Maria
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Επιστημονικό περιοδικό
20
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο