1
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Συνέδριο
3
από Paljak Ivar, Pettersson Bertil
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
5
από Benjegard Sven - Olof
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
9
από Manker E.

Βιβλίο
10

Βιβλίο
11

Επιστημονικό περιοδικό