1
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Συνέδριο
3
από Paljak Ivar, Pettersson Bertil
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
6

Επιστημονικό περιοδικό
7
από Manker E.

Βιβλίο
8

Βιβλίο