1
από Konuk Neval
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
2
από Sait E.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
5

Επιστημονικό περιοδικό
6

Επιστημονικό περιοδικό