1
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Συνέδριο
3
από Σολωμός Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Διδακτορική Διατριβή
4
από Παντελίδης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
5
από Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
7
από Μαρκάτος Διονύσιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
8
από Πανουργιάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
11
από Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
12
από Χαριτίδης Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
13
από Κρουστάλλη Ανθούλα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
15
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Συνέδριο
16
από Φιαμέγκου Ελένη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διδακτορική Διατριβή
17
από Μπαχαρούδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή
18
από Ρέντζος Λουκάς Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή
19
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Συνέδριο
20
από Καλούδης Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή