1
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
3
από Moullot J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Ζενέτος Τ. Χ., Αποστολίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Baud-Bovi Manuel
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού