1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Οπτικός δίσκος
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Οπτικός δίσκος
3
από Reis Stefan
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
5
από Κελεκτσόγλου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο