1
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Οπτικός δίσκος
5
από Jenkins N., Allan R., Crossley P., Kirschen D., Strbac G.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Οπτικός δίσκος
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
8
από Horlock J.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
από Khalil E.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
10
από Elliott T.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
από Kejberg L.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
14
από Elliott T.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
15
από El-Wakil M.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο