1
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Επιστημονικό περιοδικό
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Επιστημονικό περιοδικό
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Επιστημονικό περιοδικό
7
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Επιστημονικό περιοδικό
8
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Επιστημονικό περιοδικό
12
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1955
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
19

Βιβλίο