3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Επιστημονικό περιοδικό
9
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Οπτικός δίσκος
14
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
19
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Ημερίδα