1
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Λιάσκα

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
12
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Η φωτογραφία του Μιχαήλ Οικονόμου

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
15
Η φωτογραφία του Αχιλλέα Καρά

Μηχανικός
16
Η φωτογραφία του Αλέξανδρου Βερδέλη

Μηχανικός
17
Η φωτογραφία του Γεώργιου Βογιατζή

Μηχανικός
18
Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κρίσπη

Μηχανικός
19
Η φωτογραφία του Νικόλαου Παγώνη

Μηχανικός
20