1
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός