1
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος

Μηχανικός
3
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Η φωτογραφία του Μιχαήλ Οικονόμου

Μηχανικός