1
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός