1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
6
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
7
Μαθηματικός

Μηχανικός
8
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Μηχανικός
9
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
14
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
15
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
17
Μηχανολόγος

Μηχανικός
19
Μηχανικός

Μηχανικός
20
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός