41
Στρατιωτικός Μηχανικός

Μηχανικός
42
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά

Μηχανικός
43
Μηχανολόγος

Μηχανικός
44
Μηχανολόγος

Μηχανικός
45
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
46
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
47
Μηχανολόγος

Μηχανικός
48
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
49
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
50
Μηχανολόγος

Μηχανικός
51
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός
52
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
53
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός
54
Μηχανολόγος

Μηχανικός
55
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
56
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
57
Τοπογράφος-Μηχανικός

Μηχανικός
58
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
59
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
60
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός