1
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
5
Μηχανικός

Μηχανικός
7

Μηχανικός
9

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
11

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
13

Μηχανικός
14

Μηχανικός