1
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός