1
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
9
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός