1
Χημικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός

Μηχανικός