1
από Κουϊμτζής Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
3
από Santamarina J.C., Fratta D.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
4
από Συρμακέζης Κώστας Α., Μικρούδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
7
από Milligan G.W.E., Houlsby G.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο