1
από Κουϊμτζής Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
2
από Καλούδα Α., Μυτιληναίος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Συρμακέζης Κώστας Α., Μικρούδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
6
από Μπίτουλας Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
7
από Milligan G.W.E., Houlsby G.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο