1
από Καλούδα Α., Μυτιληναίος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Συρμακέζης Κώστας Α., Μικρούδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο