1
από Κιαρτζής Σπ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
2
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο