1
από Θεοδωρίδης Γ., Μπίρμπας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ...

Βιβλίο