1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Γεν.Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
5
από Ευσταθιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ΥΔΕ-ΚΕΔΕ...

Βιβλίο